Zamknięcie otworu patentowego Ovale kontra terapia medyczna po udarach kryptogennych AD 6

W kohorcie, która miała być leczona, wystąpiło 9 zdarzeń u pacjentów w grupie zamykającej, a 16 u pacjentów w grupie leczenia medycznego. Różnica między tymi dwiema grupami pod względem liczby lat obserwacji pacjenta spełniała kryteria uznania analizy surowej liczby kohorty, która ma być leczona z powodu zamiaru leczenia. W pierwotnej analizie czasowej do zdarzenia 980 pacjentów w kohorcie, która ma leczyć (499 w grupie zamykającej i 481 w grupie z leczeniem farmakologicznym) z 25 pierwszorzędowymi zdarzeniami z punktu końcowego (9 w grupie 16 w grupie leczenia medycznego), wskaźnik pierwotnego punktu końcowego wynosił 0,66 zdarzenia na 100 pacjento-lat w grupie zamykającej w porównaniu z 1,38 zdarzenia na 100 pacjento-lat w grupie leczniczej (współczynnik ryzyka z zamknięciem, 0,49; przedział ufności 95% [CI], 0,22 do 1,11; P = 0,08) (rysunek 1A). Kohorta per-protokół składała się z 944 pacjentów (471 w grupie zamknięcia i 473 w grupie leczenia medycznego) z 20 pierwszorzędowymi punktami końcowymi (6 w grupie zamknięcia i 14 w grupie leczenia medycznego) (ryc. Częstość pierwotnego punktu końcowego wynosiła 0,46 zdarzenia na 100 pacjento-lat w grupie zamknięcia w porównaniu z 1,30 zdarzenia na 100 pacjento-lat w grupie medycznej terapii (współczynnik ryzyka, 0,37; 95% CI, 0,14 do 0,96; P = 0,03) (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym).
Asocjowana grupa obejmowała 958 pacjentów (474 w grupie zamknięcia i 484 w grupie leczenia medycznego) z 21 pierwszorzędowymi punktami końcowymi (5 w grupie zamknięcia i 16 w grupie leczenia medycznego) (ryc. Szybkość pierwotnego punktu końcowego wynosiła 0,39 zdarzenia na 100 pacjento-lat w grupie zamykającej w porównaniu z 1,45 zdarzenia na 100 pacjento-lat w grupie medycznej terapii (współczynnik ryzyka, 0,27; 95% CI, 0,10 do 0,75; P = 0,007) (rysunek 1B).
Rycina 2. Rycina 2. Analiza pierwotnego punktu końcowego według podgrupy, w kohorcie Intention to Treat. Potencjalną niejednorodność efektu leczenia odnotowano w odniesieniu do dwóch podstawowych cech charakterystycznych, z sugestią większego zmniejszenia ryzyka przy zamknięciu niż w przypadku samej terapii medycznej u pacjentów z tętniakiem przegrody międzyprzedsionkowej lub istotnym wielkością przecieku. Wartości procentowe to szacunki Kaplana-Meiera dotyczące wskaźników zdarzeń.
Szacowane wartości częstości występowania w przypadku nawrotowego udaru niedokrwiennego w grupie, która miała być leczona, wynosiły 1,3% w grupie zamykającej w porównaniu z 1,7% w grupie leczonej farmakoterapeutycznie po roku, 1,6% w porównaniu z 3,0% po 2 latach. i 2,2% w porównaniu z 6,4% po 5 latach. Analizy mające na celu określenie potencjalnej heterogeniczności efektu leczenia według wyjściowych zmiennych towarzyszących sugerują, że zamknięcie mogło zapewnić większą korzyść pacjentom z istotnym przeciekiem prawo-lewym (stopnia 3) oraz u tych z tętniakiem przegrody międzyprzedsionkowej (ryc. 2)
[podobne: graform, rajstopy na zylaki, dalacin krem dopochwowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Zamknięcie otworu patentowego Ovale kontra terapia medyczna po udarach kryptogennych AD 6”

  1. Swampmasher says:

    Hej mam nawracający problem z synkiem

  2. Wojciech says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu klinika medycyny estetycznej warszawa[...]

  3. Leo says:

    Milo sie czytalo

Powiązane tematy z artykułem: dalacin krem dopochwowy graform rajstopy na zylaki