Zamknięcie otworu patentowego Ovale kontra terapia medyczna po udarach kryptogennych AD 3

Randomizacja była stratyfikowana w zależności od miejsca, zalecane leczenie przed randomizacją oraz obecność lub brak tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej. Pacjenci, którzy zostali przydzieleni do grupy zamknięcia, poddawani byli zabiegowi w ciągu 21 dni po randomizacji i kontynuowali swój wstępny program przeciwzakrzepowy do momentu umieszczenia urządzenia. W grupie terapeutycznej podczas całego badania dopuszczono cztery terapie medyczne: aspirynę, warfarynę, klopidogrel i aspirynę w połączeniu z dipirydamolem o przedłużonym uwalnianiu. Aspiryna z klopidogrelem była początkowo dozwolona, ale została wyeliminowana w 2006 roku, aby dostosować się do zmiany wytycznych.11
Pacjenci w grupie zamykającej byli poddani procedurze, w której wprowadzono Amplatzer PFO Occluder z przewodem fluoroskopowym i echokardiograficznym (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Echokardiografię przezprzełykową wykonano 6 miesięcy po zabiegu. Całkowite zamknięcie otworu nosowego owulacji zdefiniowano jako stopień przecieku 0, a skuteczne zamknięcie jako stopień przecieku 0 lub 1.
Po umieszczeniu urządzenia pacjenci otrzymywali od 81 do 325 mg aspiryny i klopidogrelu przez miesiąc, a następnie monoterapię aspiryną przez 5 miesięcy. Następnie terapia przeciwpłytkowa została podjęta według uznania badacza terenu. Wszyscy pacjenci byli oceniani po 1, 6, 12, 18 i 24 miesiącach, a następnie co roku. Przy każdej wizycie pacjenci byli przesłuchiwani przy użyciu zatwierdzonego kwestionariusza12,13 w celu identyfikacji objawów potencjalnego udaru lub przejściowego ataku niedokrwiennego.
W przypadku pacjentów z podejrzewanym punktem końcowym uzyskano wywiad, badanie neurologiczne przeprowadzono u neurologa miejsca i uzyskano badania obrazowe. Jeśli nowy zawał był obecny na skanie CT lub MRI, zmierzono największą średnicę liniową.
Studiuj punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności było połączenie nawracającego niekrytycznego udaru niedokrwiennego, śmiertelnego udaru niedokrwiennego lub przedwczesnej śmierci po randomizacji. W przypadku grupy zamykającej wczesna śmierć po randomizacji została zdefiniowana jako śmierć z dowolnej przyczyny w ciągu 30 dni po wszczepieniu urządzenia lub 45 dni po randomizacji, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło później, a w przypadku grupy leczenia medycznego definiowane jako śmierć z dowolnej przyczyny w ciągu 45 dni po randomizacji.
Drugorzędnymi punktami końcowymi skuteczności były całkowite zamknięcie otworu ucha patentowego na 6-miesięcznym badaniu echokardiograficznym przezprzełykowym, brak nawrotu objawowego, niekrytycznego udaru niedokrwiennego lub śmierć sercowo-naczyniowa, oraz brak przejściowego ataku niedokrwiennego.
Niezależny komitet ds. Wydarzeń klinicznych, którego członkowie nie byli świadomi tożsamości pacjentów, zadań związanych z leczeniem oraz miejsca, w którym byli zapisani pacjenci, orzekał w końcowych zdarzeniach
[przypisy: cewnik nelatona, ogrodnik24, duac bez recepty ]

Tags: , ,

No Responses to “Zamknięcie otworu patentowego Ovale kontra terapia medyczna po udarach kryptogennych AD 3”

  1. Dorian says:

    Jakiś czas temu pewna firma wprowadziła na Polski rynek test na niedoczynność tarczycy

  2. Jadwiga says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: odżywka białkowa[...]

  3. Washer says:

    Za duzo slodyczy, chleba, zimniakow, bananow

Powiązane tematy z artykułem: cewnik nelatona duac bez recepty ogrodnik24