Wrodzony zespół defektów neutrofilów związany z mutacjami w VPS45 AD 8

Jako wskazanie dysfunkcji NADPH-oksydazy, wytwarzano ponadtlenek, ocenianą przez stymulację octanem mirystynianu forbolu (PMA), w neutrofilach z pacjentów A-II-3, C-II-3 i D-II-8 (tabela 1). Markery zdolności do migracji komórek również wykazywały niedobór komórek zmutowanych VPS45. W neutrofilach ruchliwość komórek wymaga integryny .1 na błonie plazmatycznej.22 Analiza za pomocą aktywowanego fluorescencyjnie sortowania komórek (FACS) wykazała, że neutrofile z mutacją VPS45 (od pacjentów B-II-10 i D-II-8) wyrażały dużo niższe poziomy integryny .1 niż neutrofile ze zdrowej kontroli (Figura 2C). Mutofile i fibroblasty zmutowane w stosunku do VPS45 również wykazywały zmniejszoną integrynę. na barwienie immunofluorescencyjne (ryc. S7 w dodatkowym dodatku). W neutrofilach na powierzchni komórki brakowało integryny .1. Ponadto, fibroblasty od pacjentów B-II-9 i E-II-1, hodowane jako konfluentna monowarstwa na pokrytych fibronektyną szkiełkach nakrywkowych, miały słabe odzyskiwanie od zera, w porównaniu ze zdrowymi fibroblastami napletka (Figura 2B).
Fibroblasty i szpik kostny ze zmutowanym VPS45 także wykazały dowody zwiększonej apoptozy. Barwienie przy użyciu CaspACE FITC-VAD-FMK, które wiąże się z aktywowaną kaspazą i służy jako marker apoptozy, było 14 razy wyższe w fibroblastach z mutacją VPS45, jak w komórkach kontrolnych (średnia [. SD] udział całkowitej liczby komórek, które były barwione, 6,6 . 2% w porównaniu z 0,5 . 0,1%) (rysunek 2D i rys. S8A w dodatkowym dodatku). Wynik ten został wzmocniony przez zwiększoną liczbę komórek kaspazy 3-dodatnich w próbkach pobranych z biopsji szpiku kostnego od pacjenta, co wskazuje na nasiloną apoptozę (ryc. S8B w dodatku uzupełniającym). Pomiar ekspresji RNA i poziomów białka w BiP, markerze apoptozy indukowanej stresem w retikulum endoplazmatycznym, który jest podwyższony w niektórych wrodzonych neutropeniach 23, nie wykazał istotnej różnicy między fibroblastami od pacjentów i osób z grupy kontrolnej (ryc. S9 w Dodatek dodatkowy).
Korekta fenotypów mutantów VPS45
Rysunek 3. Rysunek 3. Korekta zmutowanego fenotypu VPS45. Panel A pokazuje, że w fibroblastach z niedoborem VPS45, które zawierają w przybliżeniu połowę normalnej ilości zarówno VPS45, jak i jego oddziałującego białka, rabenosyn-5, poziomy obu białek są przywracane po transfekcji fibroblastów plazmidem zawierającym niezmutowane VPS45. .-aktyna była używana jako białko kontrolne. Panel B pokazuje ruchliwość komórek po fibroblastach od pacjenta transfekowano pustym wektorem lub wektorem zawierającym niezmutowane wolne DNA VPS45 (cDNA), a następnie hodowano na szkiełkach nakrywkowych pokrytych fibronektyną. Kultury zostały zranione poprzez wprowadzenie zadrapań. Histogram pokazuje kwantyfikację obszaru zadrapania w różnych punktach czasowych
[hasła pokrewne: vitreolent cena, vericaust cena, dalacin krem dopochwowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Wrodzony zespół defektów neutrofilów związany z mutacjami w VPS45 AD 8”

 1. Olaf says:

  U mnie przyczyną raka jest amnestocyna

 2. Mercury Reborn says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: manicure wola[...]

 3. Drugstore Cowboy says:

  Mam zapalenie płuc od 5-ciu lat, lekarze są bezsilni.

 4. Bowler says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: hurtownia włosów naturalnych katowice[...]

 5. Elena says:

  idź do apteki po jakiś suplement i z głowy

Powiązane tematy z artykułem: dalacin krem dopochwowy vericaust cena vitreolent cena