Posts Tagged ‘swędzące krosty na ciele’

PRZYCZYNY I SKUTKI NIE ZASPOKOJENIA

Sunday, September 8th, 2019

PRZYCZYNY I SKUTKI NIE ZASPOKOJENIA. Potrzeba przynależności, jak każda inna, występuje z różną intensywnością. Są ludzie, którzy czują się i chcą się czuć indywidualnościami; lubią podkreślać swoją odrębność; mało im przeszkadza, gdy sami idą własną ścieżką. I są inni, liczniejsi, którzy nawet wyobrazić sobie nie mogą życia osobno; przynależą do rodziny – czy innej grupy – każdą swoją myślą i decyzją, każdym wzruszeniem i czynem; cierpią, gdy okoliczności zakłócają im tę jedność; są uczuleni na dezaprobatę; wolą pracować razem niż oddzielnie. Gdy mowa o skutkach braku zaspokojenia omawianej potrzeby, przychodzi mi na myśl. …read more

WARUNKI ZASPOKOJENIA

Saturday, September 7th, 2019

WARUNKI ZASPOKOJENIA. Najczęstszą ostoją trwałej przynależności jest rodzina zespół kolegów. Prawda, że ten i ów nigdzie nie czuje się tak obcy, jak we własnym domu, i prawda, że z miejsca pracy niejeden ucieka, gdzie tylko i jak tylko się da, ale mimo to w tych dwóch punktach najczęściej i najłatwiej znajduje przystań ludzka drobina pyłu. Poza domem i miejscem pracy są oczywiście kluby, stowarzyszenia, organizacje społeczne i towarzystwa spotykające się przy kawie, kuflu czy brydżu. Te ostatnie nieformalne i nie zorganizowane grupy często wydają się ważnym zabezpieczeniem przed poczuciem odosobnienia. …read more

POTRZEBA AKTYWNOSCI, PRACY I SPOKOJU

Friday, September 6th, 2019

POTRZEBA AKTYWNOŚCI, PRACY I SPOKOJU. Czuję się dobrze tylko wtedy, gdy trzymam dłuto w garści. MICHAŁ ANIOŁ – Zapytany o rozmówcę między przyjemnością a pracą sześcioletni Wacek odpowiedział bez namysłu: Gdy chcę – to przyjemność, gdy muszę – to praca. Póki z różnymi zajęciami nie skojarzą się przykrości, póki choroby i zmęczenie nie zmienią natury Wacka – natury każdego człowieka – będzie on znajdować zadowolenie przede wszystkim w działaniu. Jego i nasze największe radości zawsze się wiążą z jakąś aktywnością. …read more

Bierna konsumpcja rozrywek daje zadowolenie stosunkowo male

Thursday, September 5th, 2019

Bierna konsumpcja rozrywek daje zadowolenie stosunkowo małe. Szczęście pasywne i syte, spokojne i opasłe nie istnieje. Nie istnieje nawet wielka pasywna przyjemność. Jako intensywnie radosne przeżywamy właściwie tylko te zajęcia, którym towarzyszą gwałtowne wyładowania fizycznej i psychicznej energii. Poza organiczną koniecznością wydatkowania energii istnieje zacny smak radzenia sobie z trudnościami i pokonywania przeszkód. …read more

Chirurgia a terapia fizyczna dla łzy łąkotki i choroby zwyrodnieniowej stawów AD 3

Monday, September 2nd, 2019

Ponieważ cechy określające zapalenie kości i stawów mogą być widoczne na obrazie MRI, zanim zmiany widoczne w chorobie zwyrodnieniowej stawów mogą zostać wykryte w badaniu radiologicznym, kwalifikowali się pacjenci z prawidłowymi wynikami badań radiograficznych i defektami chrząstki na MRI. Wymagaliśmy, aby pacjenci mieli co najmniej jeden objaw, który był zgodny z łzami łąkotek11, który utrzymywał się przez co najmniej miesiąc pomimo leczenia farmakologicznego, fizykoterapii lub ograniczenia aktywności. Szczegółowe kryteria wejścia i wykluczenia (w tym specyficzne objawy, które były zgodne z łzami łąkotek) są przedstawione w tabeli w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem. Koordynatorzy badań w każdym ośrodku dokonali przeglądu harmonogramów ambulatoryjnych, aby zidentyfikować pacjentów, którzy potencjalnie kwalifikowali się do udziału w badaniu. …read more

Nauka czego nie wiemy – Wyzwanie analizy danych SPRINT

Sunday, September 1st, 2019

28 stycznia 2016 r. Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych (ICMJE) opublikował dla publicznej wiadomości proponowany plan udostępniania danych z badań klinicznych. Odpowiedź została mocno podzielona: analitycy danych wezwali do natychmiastowego i otwartego dostępu do wszystkich danych z badań klinicznych; klinicyści byli przekonani, że badacze powinni ściśle trzymać dane. Trialists twierdził, że nie mieliby motywacji do prowadzenia testów, gdyby nie mieli możliwości opublikowania wszystkich swoich ustaleń, podczas gdy analitycy danych przeciwdziałają, że dane uzyskane w ramach programów finansowanych przez rząd federalny należały do ogółu społeczeństwa i powinny być dostępne do wglądu. Idealnie, w centrum debaty znajdują się pacjenci, którzy biorą udział w badaniach klinicznych, często na własne ryzyko, którzy oczekują od badaczy i analityków, aby korzystali z danych w odpowiedzialny sposób, aby rozwijać medycynę. …read more

Podważanie genetycznej prywatności Programy odnowy biologicznej dla pracowników i prawo cd

Sunday, September 1st, 2019

Być może trafniejszą analogią byłby jeden znak drogowy określający ograniczenie prędkości i kolejna lektura zatrzymaj dla pieszych : kierowcy mogą i muszą przestrzegać obu. Jednak HR 1313 stosuje inne podejście. Uznałby programy odnowy biologicznej w miejscu pracy, które są zgodne ze standardami ACA – w tym brak standardów dla praktyk, których prawo nie dotyczy – aby były zgodne ze standardami ADA i GINA. W rezultacie większość programów odnowy biologicznej, które zbierają informacje zdrowotne, nie napotyka żadnych ograniczeń w zakresie motywowania ludzi do ujawniania informacji. Standardy programu wellness GINA nie chroniłyby już informacji genetycznych. …read more

Ukierunkowanie na niewygodne ceny leków na receptę – ustawa antydopasowa Maryland

Sunday, September 1st, 2019

Dlaczego, na początku XXI wieku, jest tak wiele leków, które były tanie w XX wieku i stały się zbyt drogie. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił szereg dramatycznych podwyżek cen podstawowych leków niechronionych patentami, od albendazolu do albuterolu, digoksyny do naloksonu, Daraprim do EpiPen. Podczas burzy oskarżeń i oburzenia, które nastąpiły po każdym z tych objawień, jedno wyjaśnienie pozostało niezmienne. Parafrazując senatorów Susan Collins (R-ME) i Claire McCaskill (D-MO), którzy byli przewodniczącym i członkostwem Senackiej Komisji Specjalnej ds. Starzenia się, firmy, które zaszokowały rynek na lekach niechronionych patentami i dziko podnoszą ceny zrób to po prostu dlatego, że mogą. …read more

Zachowanie międzynarodowego centrum Fogarty – korzyści dla Amerykanów i świata ad

Sunday, September 1st, 2019

Programy szkoleniowe centrum były wzorem trwałych, opartych na misji wysiłków, aby wyposażyć amerykańskich naukowców i ich kolegów w krajach o niskim i średnim dochodzie (LMIC) do wspólnego stawienia czoła światowym wyzwaniom zdrowotnym. Na przykład, od 2003 r. Program Fogarty Global Health Fellows and Scholars zapewnia całoroczne doświadczenie w zakresie szkoleń badawczych dla doktorantów i naukowców z tytułem doktora w finansowanych ze środków USA ośrodkach badawczych LMIC. Ukierunkowany na przywództwo i finansowanie z FIC, program wykorzystał wsparcie wielu dodatkowych instytutów i centrów NIH. Systematyczne oceny 558 uczestników wspieranych przez ten program w 61 lokalizacjach w 27 krajach do 2012 r. …read more

Niwelowanie podziału dzielenia się danymi – obserwowanie diabła w szczegółach, a nie w innym obozie ad

Sunday, September 1st, 2019

Zwolennicy udostępniania danych również wierzą, że pozwoli to innym badaczom wygenerować nowe spostrzeżenia i hipotezy. Ale czy takie spostrzeżenia przyczynią się do poprawy zdrowia w sposób uzasadniający koszty. Wstępne dowody wskazują na mniejszy entuzjazm niż przewidywano w przypadku korzystania ze wspólnych danych RCT. W 2007 roku GlaxoSmithKline utworzył witrynę clinicalstudydatarequest.com (CSDR), w której obecnie dostępne są dane z co najmniej 3049 prób od 13 sponsorów branżowych. Według niezależnego panelu, który recenzował wnioski badawcze, w ciągu pierwszych 2 lat złożono 177 wniosków, w większości przeznaczonych na nowe badania i publikacje, ale pomimo znacznych inwestycji ze strony sponsorów branżowych do tej pory zgłoszono tylko cztery rękopisy. …read more