Profilaktyka chorób wieńcowych z prawastatyną u mężczyzn z hipercholesterolemią ad 5

Analiza Kaplan-Meier czasu do określonego, niekrytycznego zawału mięśnia sercowego (panel A), śmierć z powodu niewydolności serca (panel B), zgon z powodu wszystkich przyczyn sercowo-naczyniowych (panel C), zgon z przyczyn bez sercowo-naczyniowych ( Panel D) i Śmierć z dowolnej przyczyny (Panel E), zgodnie z Grupą Leczenia. W porównaniu z placebo, prawastatyna powodowała znaczące zmniejszenie ryzyka związanego z pierwotnym punktem końcowym w postaci nieinwazyjnego zawału mięśnia sercowego i zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca (redukcja, 31%, 95-procentowy przedział ufności, 17 do 43%, P <0,001; bezwzględna różnica ryzyka w okresie pięciu lat, 2,4 punktu procentowego) (tabela 2 i wykres 2). Wpływ prawastatyny na inne zasadnicze punkty końcowe podano w Tabeli 2, na Figurze 3A, w Figurze 3B, na Figurze 3C, w Figurze 3D i na Figurze 3E. Zmniejszenie ryzyka nieinwazyjnego zawału mięśnia sercowego było znaczące (p <0,001), niezależnie od tego, czy określone przypadki zawału mięśnia sercowego zostały rozważone osobno lub w połączeniu z podejrzanymi przypadkami. Wykluczenie milczących zawałów mięśnia sercowego z analizy pierwotnego punktu końcowego nie miało wpływu na wynik (tabela 2). W końcowym momencie zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca wystąpił istotny efekt terapeutyczny w analizie zarówno przypadków jednoznacznych, jak i podejrzewanych (zmniejszenie ryzyka, 33%, przedział ufności 95%, od do 55%, P = 0,042), ale nie w samej analizie określonych przypadków, prawdopodobnie z powodu mniejszej liczby zdarzeń w tej grupie. Jednak było podobne zmniejszenie ryzyka (28 procent). Po przeanalizowaniu wpływu leczenia prawastatyną na zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych zaobserwowano 32-procentowe zmniejszenie ryzyka (95-procentowy przedział ufności, 3 do 53%, P = 0,033). Leczenie prawastatyną wiązało się z podobnym zmniejszeniem częstości koronarografii (31%, przedział ufności 95%, 10 do 47%, P = 0,007) i procedur rewaskularyzacji (37%, przedział ufności 95%, 11 do 56%; = 0,009). Było 56 zgonów z przyczyn nie sercowo-naczyniowych w grupie prawastatyny i 62 w grupie placebo (P = 0,54). Nie było istotnej różnicy między grupami leczonymi pod względem liczby zgonów z powodu raka, samobójstw lub urazów. Było 46 udarów (z których 6 było śmiertelnych) w grupie otrzymującej prawastatynę i 51 (4) w grupie placebo. W grupie prawastatynowej zmniejszenie liczby zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych przy braku jakiegokolwiek wzrostu liczby zgonów z przyczyn pozakardio- logicznych spowodowało zmniejszenie o 22% ogólnego ryzyka zgonu (95-procentowy przedział ufności, od 0 do 40 procent, P = 0,051).
Tabela 3. Tabela 3. Częstość występowania Pierwotnego Punktu Końcowego, według podgrupy. Korzystny wpływ terapii prawastatyną był widoczny we wszystkich podgrupach (Tabela 3). Liczba osób w podgrupach z wieloma czynnikami ryzyka w linii podstawowej lub chorobą naczyniową na linii podstawowej była zbyt mała, aby wykazać statystycznie istotny wpływ.
Inne niekorzystne zdarzenia
W grupie otrzymującej prawastatynę 116 pacjentów miało incydenty (śmiertelne lub nie-śmiertelne) w porównaniu z 106 w grupie placebo (P = 0,55)
[patrz też: rajstopy na zylaki, 4flex ulotka, graform ]

Tags: , ,

No Responses to “Profilaktyka chorób wieńcowych z prawastatyną u mężczyzn z hipercholesterolemią ad 5”

  1. Judge says:

    Co można zrobić zanim karetka dotrze,jak takiej osobie pomóc ?

  2. Radosław says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Ginekolog Rydułtowy[...]

  3. Cabbie says:

    Polecono mi fototerapię

Powiązane tematy z artykułem: 4flex ulotka graform rajstopy na zylaki