Nasza analiza, której próbe znajdzie czytelnik w rozdziale “Potrzebna szkola i dom”, moglaby miec nawet wieksze ambicje

Nasza analiza, której próbę znajdzie czytelnik w rozdziale Potrzebna szkoła i dom, mogłaby mieć nawet większe ambicje. Ich punktem wyjścia byłoby założenie, że jedyną racją istnienia grupy, organizacji czy instytucji jest – lub przynajmniej powinno być – służenie potrzebom obecnym i przyszłym, materialnym i niematerialnym, członków i nie członków. Taka analiza wyjaśniałaby: 1) jakie potrzeby dana instytucja (względnie organizacja) może zaspokajać; 2) jakie potrzeby rzeczywiście zaspokaja; 3) czy zaspokaja je w najlepszy sposób; 4) czy udaremnia przy tym zaspokojenie innych potrzeb; 5) czy udaremnienie to jest konieczne; 6) jakie jest miejsce tych zaspokojonych i udaremnionych potrzeb w hierarchii potrzeb przeciętnego zainteresowanego człowieka. Być może, iż podobny sposób rozumowania stanowi rozwiązanie starego sporu między indywidualistami, którzy twierdzą, że każde społeczeństwo wraz z jego instytucjami jest wyalienowanym potworem narz ucającym się jednostkom ludzkim i przystosowującym je do swoich wymagań, a zwolennikami poglądu, że między społeczeństwem wraz z jego instytucjami a obywatelem wraz z jego interesami nie ma żadnego istotnego antagonizmu. ZALEŻNOŚĆ Z potrzebą przynależności wiąże się potrzeba zależności. W codziennym życiu przeciętnego dorosłego człowieka jej głos jest ledwo słyszalny. Zdarzają się jednak jednostki – może częściej kobiety niż mężczyźni – na których potrzeba zależności wywiera wpływ przemożny. Wyrazem jej jest wtedy szukanie oparcia w kimś władczym, chętne podleganie, pokorne podporządkowanie, posłuszeństwo bez wahań, entuzjastyczna gotowość podziwiania, uwielbiania. [podobne: vericaust cena, 4flex ulotka, tabcin skład ]

Tags: , ,

No Responses to “Nasza analiza, której próbe znajdzie czytelnik w rozdziale “Potrzebna szkola i dom”, moglaby miec nawet wieksze ambicje”

  1. Marlena says:

    Co jest w pakiecie takiego zabiegu

  2. Hubert says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dentysta Kraków[...]

  3. Alexander says:

    Ludzie są chronicznie zmęczeni

Powiązane tematy z artykułem: 4flex ulotka tabcin skład vericaust cena