Długotrwałe upośledzenie poznawcze po krytycznej chorobie AD 4

Wykluczenie takich pacjentów mogło wpłynąć na nasze wyniki, więc użyliśmy wielu imputacji, aby przypisać wartości do brakujących czynników ryzyka i wyników w modelowaniu regresji. Jednak nie przypisaliśmy danych dla pacjentów, którzy nie mieli danych dotyczących wyników poznawczych (np. Z powodu śmierci lub wycofania się z badania). Użyliśmy pojedynczego imputacji dla brakujących ocen stanu delirium i śpiączki. Z 10 558 pacjento-dni, podczas których spodziewano się delirium lub oceny śpiączki, brakowało tylko 3% i wymagało imputacji.
Analiza statystyczna
Aby określić, czy czas trwania delirium i dawki środków uspokajających lub przeciwbólowych (w tym benzodiazepin, propofolu, deksmedetomidyny i opiatów) były niezależnymi czynnikami ryzyka dla pierwotnej zmiennej wyniku (RBANS globalny wynik poznawczy), użyliśmy wielu regresji liniowych z korektą dla wszystkie wyżej wymienione współzmienne w osobnych modelach dla wyników na 3 i 12 miesięcy. Podobnie, zastosowaliśmy wiele regresji liniowych, aby określić, czy czas trwania delirium i dawek środków uspokajających lub przeciwbólowych był niezależnie związany z wynikami wtórnymi (wynik Trails B i wyniki RBANS dla natychmiastowej pamięci, opóźnionej pamięci i uwagi) w 3 i 12 miesiącu . Ponieważ postawiliśmy hipotezę, że delirium i śpiączka mogą wchodzić w interakcje w związku z długotrwałym upośledzeniem funkcji poznawczych, oceniliśmy dane dotyczące takich interakcji we wszystkich modelach regresji.
We wszystkich modelach dawki leków przekształcano przy użyciu ich pierwiastków kostnych w celu zmniejszenia wpływu ekstremalnych wartości odstających, a zmienne ciągłe modelowano przy użyciu ograniczonych sześciennych splajnów, aby umożliwić nieliniowe asocjacje (z wyjątkiem dawek deksmedetomidyny i haloperydolu, które były używane tak rzadko, że liczba unikalnych dawek była zbyt mała dla splajnów). 28 Przeprowadziliśmy również analizy wrażliwości, które były ograniczone do danych dla pacjentów, którzy przeszli wszystkie oceny wyników (tj. pełną analizę przypadku). Aby ustalić, czy zmieniony poziom świadomości zakłóca związek między majaczeniem a długotrwałym upośledzeniem funkcji poznawczych, przeprowadziliśmy analizę wrażliwości z dostosowaniem na czas trwania zmienionego poziomu świadomości. Ponieważ dni delirium i śpiączki były już uwzględnione w naszych modelach regresji, jako oddzielną zmienną uwzględniliśmy liczbę dni bez delirium i bez śpiączki, ale ze zmienionym poziomem świadomości (zdefiniowanym jako wynik RASS inny niż 0). Zbadaliśmy także rodzaj ICU (medyczny lub chirurgiczny) jako potencjalny czynnik zakłócający, włączając tę zmienną do modeli w osobnej analizie wrażliwości. Przeanalizowaliśmy diagnostykę modelu za pomocą wykresu rezydualnego w porównaniu z wykresami przewidywanymi i wykresami kwantowymi kwantylowymi
[patrz też: dalacin krem dopochwowy, 4flex ulotka, salus śrem ]

Tags: , ,

No Responses to “Długotrwałe upośledzenie poznawcze po krytycznej chorobie AD 4”

 1. Lord Pistachio says:

  Article marked with the noticed of: kosmetyka pielęgnacyjna[...]

 2. Jokers Grin says:

  lekarz u którego się leczę nie chce obniżyć mi dawki leku

 3. Pepper Legs says:

  Article marked with the noticed of: tanie sushi warszawa[...]

 4. Jędrzej says:

  Testy kliniczne kazdy wie jak sa prowadzone

 5. Dawid says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: schodołazy towarowe[...]

 6. Juliusz says:

  mam wskazanie lekarza neurologa

Powiązane tematy z artykułem: 4flex ulotka dalacin krem dopochwowy salus śrem