Wrodzony zespół defektów neutrofilów związany z mutacjami w VPS45 AD 6

Ilościowe badania morfometryczne20 potwierdziły, że różnice te są znaczące (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym). Mutacje i ekspresja VPS45
Konsekwencja sugerowała autosomalne recesywne dziedziczenie, a analiza macierzy SNP w rodzinach A, B i C wykazała nadmierną homozygotyczność. Jeden homozygotyczny region, od 149,3 do 154,3 Mb na chromosomie (hg19 w sekwencji referencyjnej ludzkiego genomu National Center for Biotechnology Information), był obserwowany u wszystkich chorych dzieci i tylko u dotkniętych nimi dzieci (ryc. S4A w dodatkowym dodatku ). Sekwencjonowanie całego egzaminu u pacjenta B-II-9 dało 62 235 wariantów, ale tylko 569 było w regionie kandydującym; 92 nie znajdowały się w bazie danych dbSNP. Czternaście wariantów wpłynęło na sekwencję białek (tabela S1 w dodatkowym dodatku), w tym 12 wariantów w HRNR (kodującym hornerinę), w NUP210L (kodującym białko podobne do 210-kD) i w VPS45. VPS45 był ścigany z powodu jego roli w handlu wewnątrzkomórkowym; sekwencjonowanie dideoksy (ryc. S4B w dodatkowym dodatku) potwierdziło mutację missense (c.671C . A, p.Thr224Asn) w eksonie 7 u wszystkich pięciu chorych dzieci. Mutacja oddzielona od choroby występowała zarówno w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej, jak i fibroblastach, i była nieobecna w normalnych bazach danych genomu i egzo oraz w 250 dopasowanych pod względem etnicznym allelach kontrolnych (dane nie pokazane). Zainfekowane rodzeństwo w rodzinie E miało również mutację homozygotyczną (c.712G . A, p.Glu238Lys); znowu mutacja oddzielona od fenotypu. Obydwie reszty p.Thr224 i p.Glu238 są wysoce konserwatywne ewolucyjnie (ryc. S5A w dodatku uzupełniającym).
Zbudowaliśmy kompletną trójwymiarową reprezentację VPS45; struktura białka UNC-18 została użyta jako matryca, wytwarzając tylko kilka źle wyregulowanych regionów pętlowych i błąd średniej kwadratowej wynoszący 0,72 .. VPS45 to globularne białko (ryc. S5B w dodatkowym dodatku) należące do klasy alpha-plus-beta. Dwie zmutowane reszty (p.Thr224 i p.Glu238) są centralne dla macierzy białkowej (program SARIG21) (ryc. S5C w dodatkowym dodatku) i przewiduje się, że zmienią konformację kilku reszt (rys. S5D i S5E w Dodatek dodatkowy). Zastosowano siedemnaście programów obliczeniowych, aby przewidzieć zmiany termostabilności i funkcji; zarówno w przypadku Thr224Asn, jak i Glu238Lys, 16 programów przewiduje termodynamiczną destabilizację lub upośledzenie funkcji (tabela S2 w dodatkowym dodatku).
Rysunek 2. Rysunek 2. Fenotypy komórkowe. W panelu A analiza immunoblot i graficzna reprezentacja densytometrii wykazują zmniejszoną ekspresję VPS45 we krwi obwodowej i fibroblastach oraz zmniejszoną ekspresję partnerów oddziałujących VPS45 – rabenosyn-5 i syntaksyny-16 (STX16) – w fibroblastach od jednego z pacjentów dotkniętych chorobą w porównaniu z kontrolą
[przypisy: propolan, 4flex ulotka, dyżury aptek jarocin ]

Tags: , ,

No Responses to “Wrodzony zespół defektów neutrofilów związany z mutacjami w VPS45 AD 6”

 1. Ewa says:

  Ja słyszałam i czytałam ksiazke Po co ten Jod

 2. 101 says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu medycyna estetyczna warszawa[...]

 3. Swampmasher says:

  Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

 4. Cabbie says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu grzybica[...]

 5. Pogue says:

  z wyrostkiem nie ma żartów

Powiązane tematy z artykułem: 4flex ulotka dyżury aptek jarocin propolan