Terkotka Baranyego

Badanie mową głośną, przeprowadzane w przypadkach wyżej podanych, wymaga bardzo dokładnego i trudnego do przeprowadzenia wyłączenia z aktu słyszenia ucha nie badanego w przypadkach jednostronnego niedosłuchu. Wciąż jeszcze używanymi sposobem tego wyłączania jest ogłuszanie ucha nie badanego terkotką Baranyego. Ma ona jednak tę wadę: że ogłusza częściowo dla renów niskich i wysokich ucho badane. Zwolennicy używania terkotki do badania mową. zwraca ją uwagę, że terkotka ogłusza znacznie ucho nie badane I (zdrowe), a znacznie mniej przeszkadza słyszeniu uchem badanym (chorym); tak że zupełnie nie przeszkadza w zakresie tej części skali tonów, którą Bezold uważał za najważniejszą w percepowaniu dźwięków ludzkiej mowy: bl (45ó Hz) – g2 (755 Hz). Doświadczenia z telefonami o kilkadziesiąt lat późniejsze od prac Bezolda wykazują, że do rozumienia mowy konieczne są tony od 300 – 2000 Hz. Terkotka Baranyego Czy przy badaniu szeptem, a zwłaszcza mową przy bardzo nie dużych odległościach od ucha badanego wyeliminowanie ucha zdrowego jest dokładne, a zatem, czy rzeczywiście badamy ostrość ucha chorego, można sprawdzić stosując bardzo prosty sposób znany w otiatrii jako sposób podany przez Lucae-Denerta. [patrz też: modelowanie sylwetki warszawa, glaxo zamówienia, wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: glaxo zamówienia modelowanie sylwetki warszawa wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne