Posts Tagged ‘vitreolent cena’

Ujscie oskrzela górnego plata

Saturday, September 14th, 2019

Poniżej tego otworu mamy oskrzele dolne i jego rozgałęzienie. Pierwszy kolejny otwór widoczny w oskrzelu dolnego płata jest otworem oskrzela dolnego odcinka, znajduje się on na tylnej ścianie, następny otwór oskrzela dolnego prowadzi do odcinka podstawowego, znajduje się na ścianie przyśrodkowej, a poniżej niego znajdują się ujścia oskrzela przedniego podstawowego, bocznego podstawowego i tylnego podstawowego odcinka. Gdy powrócimy do rozdwojenia i przejdziemy do lewego oskrzela widzi- my, że odległość od rozdwojenia do oskrzela górnego płata jest większa niż po stronie prawej. Ujście oskrzela górnego płata jest lepiej widoczne niż analogiczne ujście po stronie prawej. Niekiedy widać przegrodę, dzielącą część górną od dolnej, poniżej widać oskrzele dolnego płata i jego rozgałęzienie. …read more

Aparat bronchoskopowy sklada sie z rury

Friday, September 13th, 2019

Aparat bronchoskopowy składa się z rury, którą wprowadza się do tchawicy i oskrzeli i z urządzenia oświetlającego. Rury bronchoskop owe są okrągłe lub owalne i są różnej długości od 15 do 40 cm. Średnica rury w zależności od typu bronchoskopu ma od 3 do 12 mm. Rozróżniamy trzy rodzaje oświetleń: Oświetlenie proksymalne. Źródło światła znajduje się przed górnym otworem bronchoskopu. …read more

MYSZKA STAWOWA STAWU KOLANOWEGO I LOKCIOWEGO

Friday, September 13th, 2019

…read more

Myszka chrzestna in statu nascendi moze byc trudna do odnalezienia

Thursday, September 12th, 2019

…read more

Usuniecie myszki stawu kolanowego

Thursday, September 12th, 2019

…read more

Kaletki maziowe x

Thursday, September 12th, 2019

…read more

KALETKI MAZIOWE DOLU PODKOLANOWEGO

Wednesday, September 11th, 2019

KALETKI MAZIOWE DOŁU PODKOLANOWEGO Trzy najważniejsze kaletki maziowe. Guz torbielowaty dołu podkolanowego, który robi wrażenie powiększonej kaletki maziowej, a która opróżnia się do stawu kolanowego samoistnie lub pod wpływem ucisku, nie jest powiększoną kaletką, lecz torbielą Bakera, która odpowiada raczej torbieli galaretowatej nadgarstka (ganglion). Anatomicznie jest to uchyłek maziówki wypuklający się przez rozstęp torebki włóknistej stawu; torbieli tej towarzyszy czasem uporczywy wysięk stawu. Torbiel Bakera może wpuklać się między brzuśce mięśnia brzuchatego aż do połowy łydki . W przypadku skrzywienia kończyny oś obciążenia nie przebiega przez środek kolana, a wówczas po jednej stronie chrząstka jest obciążona słabo, po drugiej przeciążona i narażona wskutek tego na przedwczesne zużycie i zniszczenie; stan taki powoduje po upływie kilku lat wystąpienie zmian zniekształcających (arthrosis deformans) w przeciążonym odcinku stawu. …read more

Odslaniamy przede wszystkim pochewke prostownika palucha dlugiego

Tuesday, September 10th, 2019

…read more

Równiez alkohol burzac opory obala niekiedy mur dzielacy czlowieka od czlowieka, ale na krótko, na bardzo krótko

Monday, September 9th, 2019

Również alkohol burząc opory obala niekiedy mur dzielący człowieka od człowieka, ale na krótko, na bardzo krótko . . . Potrzeba bliskości wyraża się zwykle w pragnieniu intensywnego kontaktu z tym, a nie innym człowiekiem, bo właśnie z nim skojarzyły się nasze marzenia i dążenia, plany i wyobrażenia szczęścia. Irracjonalność tego pragnienia nie umniejsza jego siły i nie ułatwia rezygnacji. …read more

POTRZEBA PRZYNALEZNOSCI I UDZIELNOSCI

Monday, September 9th, 2019

POTRZEBA PRZYNALEŻNOŚCI I UDZIELNOŚCI. Drewo o długich korzeniach ma ładne kwiaty i smaczne owoce. PRZYSŁOWIE KOREAŃSKIE Sam kontakt – nawet bliski – to mało. Człowiek chce przynależeć. Według niektórych neofreudystów potrzeba przynależności jest podstawowa. …read more