Posts Tagged ‘usg stawu skokowego warszawa’

Podstawowa opieka nad kobietami

Tuesday, December 4th, 2018

Podstawowa opieka nad kobietami to książka, do której zwracam się pośród pracowitego dnia w biurze, aby znaleźć pomocne odpowiedzi na pytania kliniczne. Książka ta doskonale spełnia swój cel: być zwięzłą, praktyczną informacją dla klinicystów zajmujących się podstawową opieką nad kobietami. Redaktorzy, którzy są doświadczonymi lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, oraz redaktorzy współpracujący, którzy są wybitnymi ginekologami położniczymi, mają solidne zrozumienie tego, co lekarze podstawowej opieki medycznej muszą znać, aby zapewnić kompleksową opiekę dla kobiet. Ich 83 autorów, głównie z Brigham i Women s Hospital oraz Massachusetts General Hospital w Bostonie, koncentruje się na ważnych zagadnieniach klinicznych.
Książka jest podzielona na cztery części. …read more

Cancer Cancer and Hormone-Replacement Therapy

Tuesday, December 4th, 2018

Dane z badania zdrowia pielęgniarek, zgłoszone przez Colditz i in. (Wydanie 15 czerwca), wskazują na znaczny wzrost ryzyka raka piersi z hormonalną terapią zastępczą. Nie potrafię jednak doradzić pacjentom na podstawie tych danych. Względne ryzyko jest przedstawione, ale nie ma żadnej wzmianki o bezwzględnym ryzyku, które miałoby dużą wartość dla pacjentów, którzy muszą podjąć decyzję o przyjmowaniu hormonów. Wykorzystanie lat pacjentów jest mylące i sprzeczne z intuicją dla celów klinicznych. …read more

Profilaktyka chorób wieńcowych z prawastatyną u mężczyzn z hipercholesterolemią ad 7

Tuesday, December 4th, 2018

Ponadto znaczący efekt leczenia zaobserwowano w podgrupie bez wielu czynników ryzyka i podgrupy bez wcześniejszych chorób naczyniowych. W związku z tym można stwierdzić, że u osób, które można uznać za ściśle objęte kategorią prewencji pierwotnej, terapia prawastatyną powodowała znaczące zmniejszenie względnego ryzyka incydentu wieńcowego. Terapia prawastatyną była dobrze tolerowana i nie powodowała żadnych dalszych badań niż placebo. W szczególności, tak jak we wcześniejszym badaniu15, nie było dowodów na to, że prawastatyna niekorzystnie wpłynęła na czynność wątroby lub spowodowała miopatię. Nasze wyniki potwierdzają wyniki niedawno przeprowadzonego badania wtórnej prewencji9, w którym stwierdzono, że obniżenie stężenia lipidów inhibitorem reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu z przyczyn pozakardio- logicznych. …read more

BRONCHOSKOPIA

Sunday, November 18th, 2018

BRONCHOSKOPIA Segmenty pierwszego i drugiego górnego lewego płata noszą razem nazwę odcinka wierzchołkowo-tylnego (apico posterior) i przedniego (anterior). Dolna część językowa dzieli się również na dwa odcinki 4 górny i 5 dolny. Lewy dolny płat dzieli się dokładnie tak jak prawy, brak jedynie odcinka sercowego, a więc 7. Mamy więc po stronie prawej 10, a po stronie lewej 9 segmentów. Poszczególne odcinki płatów płucnych jak i oskrzela odcinkowe mają stałe liczby. …read more