Posts Tagged ‘tabcin skład’

Trzeci próg

Monday, September 16th, 2019

Natężenie głosu kierowanego do mikrofonu jest kontrolowane na przyrządzie pomiarowym. Pomiar natężenia mowy nie jest wprawdzie tak dokładny jak tonów czystych, ponieważ natężenie poszczególnych dźwięków mowy stale się zmienia w czasie mowy, jednak przy pewnej wprawie udaje się utrzymać stałość natężenia z odchyleniami zaledwie kilku decybeli. Przyjęto w pomiarach tych przeciętną największych wychyleń przyrządu, odpowiadających poszczególnym sylabom słów próbnych, uważać za natężenie mowy. Przy małych natężeniach mowy badany jest zaledwie w stanie wykryć słuchem dźwięki mowy, ale nie może ich zidentyfikować (pierwszy próg). Przy silniejszym natężeniu mowy zaczyna słyszeć słowa, a nie może uchwycić wątku mowy (drugi próg). …read more

Tchawica dzieli sie na prawe i lewe oskrzela glówne

Sunday, September 15th, 2019

Tchawica dzieli się na prawe i lewe oskrzela główne. Rozdwojenie znajduje się na wysokości mniej więcej czwartego lub piątego kręgu piersiowego, Wygląd endoskopowy tchawicy odpowiada rurze o spłaszczonej tylnej ścianie. W dwóch miejscach przyjmuje ona wygląd mniej lub więcej owalny, a mianowicie: w okolicy szyjnej oraz w części śródpiersiowej bezpośrednio ponad rozdwojeniem, gdzie krzyżuje się z tętnicą główną. W warunkach patologicznych zarys tchawicy może ulec różnym zmianom aż do zupełnego zamknięcia (ej . światła. …read more

BRONCHOSKOPIA

Sunday, September 15th, 2019

BRONCHOSKOPIA Segmenty pierwszego i drugiego górnego lewego płata noszą razem nazwę odcinka wierzchołkowo-tylnego (apico posterior) i przedniego (anterior). Dolna część językowa dzieli się również na dwa odcinki 4 górny i 5 dolny. Lewy dolny płat dzieli się dokładnie tak jak prawy, brak jedynie odcinka sercowego, a więc 7. Mamy więc po stronie prawej 10, a po stronie lewej 9 segmentów. Poszczególne odcinki płatów płucnych jak i oskrzela odcinkowe mają stałe liczby. …read more

Ruchy tetniace

Saturday, September 14th, 2019

Ruchy oddechowe składają się podczas wdechu z rozszerzenia światła i wydłużenia, podczas wydechu ze zwężenia i skrócenia. Ruchy tętniące są przekazywane przez serce i tętnicę główną, Bronchoskopia zrewolucjonizowała pojęcie mechanizmu chorobowego niedrożności oskrzeli. Przed stosowaniem bronchoskopii badania sekcyjne wykazywały oskrzela zatkane wskutek zmian patologicznych w tkankach. Możliwość obserwacji żywych, ruchomych oskrzeli wykazała, że niedrożność oskrzela w żywym ustroju jest zastawkowa i że sekcyjny typ zamknięcia jest tylko jednym z kilku możliwych typów. Zastawkowa niedrożność oskrzela jest zależna od ruchów fizjologicznych, które ustają wraz z życiem, dlatego nie można wykazać ich na sekcji. …read more

Ciecie robimy w wyprostnym ustawieniu przedramienia

Friday, September 13th, 2019

…read more

Odslaniamy przede wszystkim pochewke prostownika palucha dlugiego

Tuesday, September 10th, 2019

…read more

Przed zamknieciem rany mozna przybic pozostala czesc paliczka podstawowego do glówki pierwszej kosci

Tuesday, September 10th, 2019

…read more

Ze wzruszeniem sluchalem opowiadania pewnego inzyniera – nazwijmy go panem Bursztynem – który dostal skierowanie do pracy w Poznanskiem

Monday, September 9th, 2019

Ze wzruszeniem słuchałem opowiadania pewnego inżyniera – nazwijmy go panem Bursztynem – który dostał skierowanie do pracy w Poznańskiem. Otrzymawszy przydział nie mógł o niczym innym myśleć, nie mógł spać, nie mógł jeść, wszelkimi sposobami starał się zmienić decyzję władz, chciał zostać w swoim mieście lub przynajmniej blisko niego. Wszystko na nic. Jechał z ołowiem w sercu. Napięcie rosło, w miarę jak zbliżał się do owego miasteczka. …read more

Nawet w niewaznych sytuacjach

Sunday, September 8th, 2019

Nawet w nieważnych sytuacjach. Wiem, co sam przeżywałem, gdy w szkole na przerwach tworzyły się drużyny do gry w dwa ognie lub siatkówkę, a ja byłem tylko kibicem. Pamiętam rozpacz, gdy nie zaproszono mnie na urządzany przez jednego z kolegów wieczorek. I dotąd odczuwam pewną przykrość, gdy coś koło mnie się dzieje bez mojego udziału. Poza cierpieniem życie obok ludzkich gromad, a nie w nich, nie z nimi, powoduje niechęć albo i nienawiść. …read more

Nasza analiza, której próbe znajdzie czytelnik w rozdziale “Potrzebna szkola i dom”, moglaby miec nawet wieksze ambicje

Saturday, September 7th, 2019

Nasza analiza, której próbę znajdzie czytelnik w rozdziale Potrzebna szkoła i dom, mogłaby mieć nawet większe ambicje. Ich punktem wyjścia byłoby założenie, że jedyną racją istnienia grupy, organizacji czy instytucji jest – lub przynajmniej powinno być – służenie potrzebom obecnym i przyszłym, materialnym i niematerialnym, członków i nie członków. Taka analiza wyjaśniałaby: 1) jakie potrzeby dana instytucja (względnie organizacja) może zaspokajać; 2) jakie potrzeby rzeczywiście zaspokaja; 3) czy zaspokaja je w najlepszy sposób; 4) czy udaremnia przy tym zaspokojenie innych potrzeb; 5) czy udaremnienie to jest konieczne; 6) jakie jest miejsce tych zaspokojonych i udaremnionych potrzeb w hierarchii potrzeb przeciętnego zainteresowanego człowieka. Być może, iż podobny sposób rozumowania stanowi rozwiązanie starego sporu między indywidualistami, którzy twierdzą, że każde społeczeństwo wraz z jego instytucjami jest wyalienowanym potworem narz ucającym się jednostkom ludzkim i przystosowującym je do swoich wymagań, a zwolennikami poglądu, że między społeczeństwem wraz z jego instytucjami a obywatelem wraz z jego interesami nie ma żadnego istotnego antagonizmu. ZALEŻNOŚĆ Z potrzebą przynależności wiąże się potrzeba zależności. …read more