Posts Tagged ‘propolan’

BRONCHOSKOPIA

Sunday, September 15th, 2019

BRONCHOSKOPIA Nauka o drzewie tchawiczo-oskrzelowym i jego schorzeniach znana jest pod nazwą bronchoskopii. Bronchoskopia jest to wziernikowanie tchawicy i oskrzeli za pomocą bronchoskopu. Bronchoskopia stworzona przeszło 40 lat temu w celu usuwania ciał . obcych z oskrzeli przekształciła się w nową gałąź wiedzy lekarskiej. Zadaniem bronchoskopii jest bezpośrednie oglądanie zmian patologicznych w żywych oskrzelach, pobieranie wycinków z tkanek i próbek wydzieliny do badań laboratoryjnych, dokładne umiejscowienie schorzeń za pomocą kolejnego badania ujść odcinkowych oskrzeli, usuwanie ziarniny, łagodnych nowotworów, ciał obcych itp. …read more

BRONCHOSKOPIA

Sunday, September 15th, 2019

BRONCHOSKOPIA Segmenty pierwszego i drugiego górnego lewego płata noszą razem nazwę odcinka wierzchołkowo-tylnego (apico posterior) i przedniego (anterior). Dolna część językowa dzieli się również na dwa odcinki 4 górny i 5 dolny. Lewy dolny płat dzieli się dokładnie tak jak prawy, brak jedynie odcinka sercowego, a więc 7. Mamy więc po stronie prawej 10, a po stronie lewej 9 segmentów. Poszczególne odcinki płatów płucnych jak i oskrzela odcinkowe mają stałe liczby. …read more

KALETKI MAZIOWE DOLU PODKOLANOWEGO

Wednesday, September 11th, 2019

KALETKI MAZIOWE DOŁU PODKOLANOWEGO Trzy najważniejsze kaletki maziowe. Guz torbielowaty dołu podkolanowego, który robi wrażenie powiększonej kaletki maziowej, a która opróżnia się do stawu kolanowego samoistnie lub pod wpływem ucisku, nie jest powiększoną kaletką, lecz torbielą Bakera, która odpowiada raczej torbieli galaretowatej nadgarstka (ganglion). Anatomicznie jest to uchyłek maziówki wypuklający się przez rozstęp torebki włóknistej stawu; torbieli tej towarzyszy czasem uporczywy wysięk stawu. Torbiel Bakera może wpuklać się między brzuśce mięśnia brzuchatego aż do połowy łydki . W przypadku skrzywienia kończyny oś obciążenia nie przebiega przez środek kolana, a wówczas po jednej stronie chrząstka jest obciążona słabo, po drugiej przeciążona i narażona wskutek tego na przedwczesne zużycie i zniszczenie; stan taki powoduje po upływie kilku lat wystąpienie zmian zniekształcających (arthrosis deformans) w przeciążonym odcinku stawu. …read more

Równiez alkohol burzac opory obala niekiedy mur dzielacy czlowieka od czlowieka, ale na krótko, na bardzo krótko

Monday, September 9th, 2019

Również alkohol burząc opory obala niekiedy mur dzielący człowieka od człowieka, ale na krótko, na bardzo krótko . . . Potrzeba bliskości wyraża się zwykle w pragnieniu intensywnego kontaktu z tym, a nie innym człowiekiem, bo właśnie z nim skojarzyły się nasze marzenia i dążenia, plany i wyobrażenia szczęścia. Irracjonalność tego pragnienia nie umniejsza jego siły i nie ułatwia rezygnacji. …read more

Nie bylo, co mówic, zwlaszcza ze nic, tu sie juz odrobic nie dalo

Sunday, September 8th, 2019

Nie było, co mówić, zwłaszcza że nic, tu się już odrobić nie dało. Z całej pierwszej klasy ja jeden wystąpiłem w takim stroju. Ileż ja z racji tych butów zaznałem kpin, ile się nasłuchałem przyśmieszków; nawoływań na ulicy! Opłukałbym je całe we łzach wylanych z bezsilnej złości i żalu . . . …read more

Co wiecej, nie dopuszcza do swej swiadomosci faktów, wzglednie nie wyciaga wniosków, które by mogly psychicznie utrudnic mu przynaleznosc

Sunday, September 8th, 2019

Co więcej, nie dopuszcza do swej świadomości faktów, względnie nie wyciąga wniosków, które by mogły psychicznie utrudnić mu przynależność. Jeśli dość często względnie uczciwy człowiek przymyka oczy na nadużycia lub bierze udział w kradzieży, to m. in. dlatego, że nie chce być wyobcowany przez klikę dominującą w internacie lub w sklepie, w biurze lub w fabryce. I odwrotnie: jednostka nieetyczna może pozornie lub rzeczywiście przyjąć jako własne etyczne postawy grupy, w której się przypadkowo znalazła. …read more

Potrzeba ta wystepuje ze specjalna sila u wielu chlopców

Saturday, September 7th, 2019

Potrzeba ta występuje ze specjalną siłą u wielu chłopców. Podporządkowani starszym, obciosywani, ugniatani i urabiani gwałtownie szukają sposobów wyrwania się spod walca standaryzacji sposobów zaznaczenia swej autonomicznej indywidualności. Tu leży źródło młodzieńczego negatywizmu, pogardy dla autorytetów i skłonności do budowania światopoglądu na zasadzie sprzeciwu (zależność na opak); stąd uczulenia na wszelkie, nieraz urojone, Oznaki lekceważenia; stąd czasem naiwne, a czasem groźne próby rozbicia sytuacji, w której młody człowiek jest wciąż tylko przedmiotem czyjegoś komenderowania, i dążenie, by za, wszelką cenę stać się podmiotem. Znają te bunty rodzice, zwłaszcza ci, którzy wszystko w najdrobniejszych szczegółach dziecku urządzają, wszystko za nie robią, nie dają mu najmniejszej swobody wyboru, nie dopuszczają do słowa przy żadnej naradzie. Niekiedy, gdy krępujący wróg jest bardzo potężny, potrzeba udzielności szu ka kompensaty w innym miejscu: chłopiec surowo i bezwzględnie zdyscyplinowany w domu bywa urodzonym rebeliantem w szkole. …read more

Wrodzony zespół defektów neutrofilów związany z mutacjami w VPS45 AD 2

Thursday, September 5th, 2019

Na te funkcje wpływają procesy egzocytozy i endocytozy, które również regulują internalizację składników odżywczych i patogenów, sygnalizację wewnątrzkomórkową i recykling białek błonowych. Upośledzony transport błony występuje w przypadkach niedoboru AP3B1 4 i niedoboru LAMTOR2 (p14), 5 powodując zaburzenia czynności melanocytów (hipopigmentacja) i infekcje spowodowane neutropenią. Jeden krytyczny składnik szlaku endocytowego w neutrofilach obejmuje wakuolarne sortowanie białek (VPS) .6 Białka biorące udział w sortowaniu wakuolarnym są wymagane do handlu endosomalnego i recyklingu białka przez sieć trans-Golgi. Kilka monogennych chorób świadczy o kluczowej roli VPS w prawidłowej funkcji narządu. …read more

Wrodzony zespół defektów neutrofilów związany z mutacjami w VPS45 AD 6

Wednesday, September 4th, 2019

Ilościowe badania morfometryczne20 potwierdziły, że różnice te są znaczące (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym). Mutacje i ekspresja VPS45
Konsekwencja sugerowała autosomalne recesywne dziedziczenie, a analiza macierzy SNP w rodzinach A, B i C wykazała nadmierną homozygotyczność. Jeden homozygotyczny region, od 149,3 do 154,3 Mb na chromosomie (hg19 w sekwencji referencyjnej ludzkiego genomu National Center for Biotechnology Information), był obserwowany u wszystkich chorych dzieci i tylko u dotkniętych nimi dzieci (ryc. …read more

Wrodzony zespół defektów neutrofilów związany z mutacjami w VPS45 AD 5

Wednesday, September 4th, 2019

Oceny molekularne i genetyczne były negatywne dla znanych wad wrodzonych neutrofilów. Dwóch dzieci dotkniętych chorobą przeszło hematopoetyczny przeszczep komórek macierzystych (HSCT) od dopasowanych powiązanych dawców; oboje zmarli z powodu infekcji po nieudanym wszczepieniu. Trzecie dziecko zmarło na infekcję, zanim mogło dojść do wykonania HSCT, a pozostałe dwoje dzieci czekało na zabieg. Rodzina marokańska (rodzina E) miała dwoje dzieci, u których zespół został zdiagnozowany natychmiast po urodzeniu (ryc. …read more