Posts Tagged ‘opieka medyczna’

Jezeli w pierwszej juz probówce,

Wednesday, September 18th, 2019

Jeżeli w pierwszej już probówce, wstawionej do łaźni wodnej o cie- płocie 850C, żel się nie wytworzył albo też dał się rozerwać, wtedy surowicy nie bada się już w ciepłotach niższych, lecz podnosi się ciepłotę łaźni ·wodnej powyżej 950C i wstawia surowicę kolejno w ciepłotach 950C, 93°, 91°, 89° i 87°C, zwracając uwagę i tu na to, aby ciepłota wody obni- żała się ściśle o 10 st. C na jedną minutę, a więc przez czas, w którym trzyma się probówkę w wodzie. Doszedłszy do ciepłoty, w której surowica już nie krzepnie, bada się j ak wyżej krzepnięcie surowicy w ciepłocie pośredniej, wstawiając probówkę w ciepłocie o 1°C wyższej niż ta ostatnia. Przykład 2. Surowica, wstawiona w ciepłocie 85° C, nie krzepnie. …read more