Posts Tagged ‘duac bez recepty’

Chirurgia a terapia fizyczna dla łzy łąkotki i choroby zwyrodnieniowej stawów AD 6

Sunday, September 1st, 2019

Zmieniliśmy jedną analizę podgrup na podstawie wyjściowej oceny radiologicznej (stopień Kellgren-Lawrence 0 do 2 w stosunku do Kellgrena-Lawrence a 3) .10,22 Dodatkowe analizy z korektą niepewności z powodu brakujących danych opisano w Dodatku uzupełniającym23. Pobudziliśmy badanie, aby wykryć 10-punktową różnicę w wynikach fizycznych funkcji WOMAC pomiędzy artroskopowo-częściową meniscektomią i grupami fizykoterapii. To była różnica, którą zauważyliśmy w obserwacyjnych danych pilotażowych i jest zbliżona do minimalnej klinicznie istotnej różnicy w wynikach fizycznych funkcji WOMAC u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu.18,19 Na podstawie wskaźnika błędu typu I wynoszącego 5% i moc 80% i biorąc pod uwagę potencjalne straty w obserwacji i zwroty od przydzielonej grupy do drugiej grupy przed oceną pierwotnego wyniku, ustalamy docelową wielkość próby u 340 pacjentów.
Wyniki
Charakterystyka populacji badawczej
Rysunek 1. …read more

Profilaktyka chorób wieńcowych z prawastatyną u mężczyzn z hipercholesterolemią czesc 4

Sunday, September 1st, 2019

Charakterystyka liniowa obiektów z randomizacją, według grupy leczenia. Łącznie 6595 osób poddano randomizacji. Charakterystykę kliniczną pacjentów poddawanych badaniom przesiewowym i randomizowanych opisano wcześniej.26 Pierwszego pacjenta zapisano lutego 1989 r., A rekrutację zakończono do 30 września 1991 r. Ostateczne wizyty zostały przeprowadzone między lutym a majem W 1995 r. Populacja badana zgromadziła 32 216 osobo- wych lat obserwacji (średnio 4,9 roku na osobnik). …read more