Posts Tagged ‘bielizna nocna’

Po zbadaniu w ten sposób

Thursday, September 19th, 2019

Po zbadaniu w ten sposób pierwszej probówki w razie skrzepnięcia -surowicy przy ciepłocie początkowej 85°C czekamy, aż ciepłota łaźni wod- nej opadnie do 83 st. C (ciepłota opada zwykle prawie do tego poziomu w cza- sie wstrząsania i zalewania siarczanem magnezowym), po czym wsta- wiamy ,do łaźni drugą z kolei probówkę, dokładnie po jednej minucie, w czasie której ciepłota łaźni powinna obniżyć się do 820C, wyjmujemy ją i badamy tak j ak pierwszą. Jeżeli i w tej probówce surowica skrzepła, wtedy następną probówkę wstawia się odpowiednio w ciepłocie 810C, 770 i wreszcie 75°C. Z chwilą gdy w jednej z tych ciepłot skrzepnię- cie nie nastąpi, badanie się przerywa, ciepłotę łaźni wodnej podnosi po- nownie o 3-4°C i czeka się, aż ciepłota wody opadnie do poziomu o 10C ·wyższego niż ta ciepłota, przy której wstawiono ostatnią probówkę (w której surowica nie skrzepła). Przy tej ciepłocie wstawia się dokładnie na jedną minutę probówkę z surowicą i wynik odczytuje się jak wyżej. …read more