Skutki przecinania tętnic wieńcowych poza pompą i po zabiegu na tętnicy wieńcowej po 1 roku AD 5

Wstępne charakterystyki całej badanej populacji zostały już zgłoszone i są również przedstawione w Tabeli S1 w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem. Dane z rocznych obserwacji dotyczące wyników klinicznych były dostępne dla 98,7% pacjentów. Podstawowe i inne wyniki kliniczne
Rysunek 1. Rysunek 1. Krzywe Kaplana-Meiera dla pierwotnego wyniku złożonego po roku. Pierwszorzędowym rezultatem był zgon, niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego, udar niezakończony zgonem lub niewydolna nowa niewydolność nerek wymagająca dializy. Wstawka pokazuje te same dane na powiększonej osi y.
Tabela 1. Tabela 1. Wyniki na rok. Ryc. 2. Ryc. 2. Wskaźniki zagrożenia dla pierwotnego wyniku w wcześniej określonych podgrupach. Oceny od 0 do 2 w Europejskim Systemie Oceny Ryzyka Operacji Serca (EuroSCORE) w CABG wskazują na niskie ryzyko; 3 do 5, umiarkowane ryzyko; i więcej niż 5, wysokie ryzyko. Indeks masy ciała jest to waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach.
W pierwszym roku główne zdarzenie wynikowe wystąpiło u 288 uczestników (12,1%) w grupie bez pompy i 316 uczestników (13,3%) w grupie leczonej na pompie (współczynnik ryzyka z procedurą bez pompy, 0,91; przedział ufności [CI], 0,77 do 1,07, P = 0,24) (rysunek i tabela 1). Wskaźniki poszczególnych składników tego złożonego wyniku nie różniły się istotnie między grupami. Nie zaobserwowano znaczących interakcji między procedurą a dowolnymi zmiennymi podgrupy (ryc. 2). Nie było znaczących różnic między grupą z pominięciem pompy a grupą stosującą pompę w częstości występowania nawracającej dławicy piersiowej (odpowiednio 1,0% i 0,9%) lub konieczności ponownej rewaskularyzacji za pomocą PCI lub CABG (1,4% [33]. pacjenci] i 0,8% [20 pacjentów] odpowiednio, współczynnik ryzyka, 1,66, 95% CI, 0,95 do 2,89, P = 0,07). Szybkość pierwotnego wyniku wśród pacjentów, którzy przeszli przypisaną procedurę (tj. Bez przejścia do drugiej procedury) była podobna do tej w populacji, która miała zamiar leczyć (11,5% w grupie bez grupy i 13,2% w grupie grupa pompowa, współczynnik ryzyka, 0,86, 95% CI, 0,73 do 1,02, P = 0,08).
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki między 31 dniami a rokiem. Analiza przełomowa dla okresu od 31 dni do roku wykazała podobne ryzyko pierwotnego wyniku w obu grupach: 55 z 2142 pacjentów w grupie bez pompy włączonej do tej analizy (2,6%) i 69 z 2130 pacjentów w grupie włączonej do badania włączonej do tej analizy (3,2%) wystąpiło pierwotne zdarzenie wynikowe (współczynnik ryzyka 0,79; 95% CI, 0,55 do 1,13; P = 0,19) (tabela 2). Te przełomowe analizy wykazały również, że częstość występowania nawracającej dławicy piersiowej i ponownej rewaskularyzacji za pomocą PCI lub CABG była podobna w grupach z pompą i bez pompy przez okres od 31 dni do roku (nawracająca dławica: 0,8% i 0,7% odpowiednio: współczynnik ryzyka, 1,13, 95% CI, 0,56 do 2,26, P = 0,74 i powtórna rewaskularyzacja: odpowiednio 0,7% i 0,6%, współczynnik ryzyka 1,22, 95% CI, 0,59 do 2,54, P = 0,59).
Jakość życia i wyniki neurochirurgiczne
Tabela 3
[patrz też: dionelle opinie, tabcin skład, dalacin krem dopochwowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Skutki przecinania tętnic wieńcowych poza pompą i po zabiegu na tętnicy wieńcowej po 1 roku AD 5”

  1. Weronika says:

    To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

  2. Cross Thread says:

    Article marked with the noticed of: czekolada dla diabetyków[...]

  3. Suicide Jockey says:

    chyba przejdę się do trzeciego lekarza i zobaczymy co powie na ten temat

Powiązane tematy z artykułem: dalacin krem dopochwowy dionelle opinie tabcin skład