Quix radzil uzywac slów jednosylabowych

Robert Barciny radził używać w badaniu słów sztucznych bez znaczenia, aby uniknąć odgadywania przez chorych. Quix opierając się na wynikach badań akustycznych wszystkich samogłosek i spółgłosek alfabetu zaproponował ułożenie dla każdego języka tablic akumetrycznych, które by szeregowały próbne słowa w grupy o równym zakresie częstości (o równej wysokości) wszystkich głosek danych słów i równej donośności tych słów. Quix radził używać słów jednosylabowych, aby w badaniu nie było błędów z powodu głośniejszego wymawiania akcentowanych głosek, jak to może mieć miejsce w słowach kilkusylabowych. Quix podzielił wszystkie głoski alfabetu na trzy grupy. Do grupy pierwszej (zona gravis) zaliczył samogłoski i spółgłoski niskie, których formanty (formanty są to górne tony dominujące i nadające F-łoskom poszczególnym charakterystyczne cechy dźwiękowe) leżą w zakresie od ó4-570 Hz. Do drugiej grupy (zona acuta) zaliczył głoski o zakresie formantów od 570 – 3070 Hz. Grupa trzecia (zona mixta) zawiera te głoski, które mają kilka formantów należących i do zona gravis i do zona acuta. [więcej w: psychoterapia zielona góra, szpik kostny dawca, aparat wunderera ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aparat wunderera psychoterapia zielona góra szpik kostny dawca