Przerost jednej lub drugiej powoduje kryzysy, konflikty i cierpienia

Przerost jednej lub drugiej powoduje kryzysy, konflikty i cierpienia. Najmniej narażony jest na nie człowiek, który zależnie od okoliczności bez zżymania się umie być zależny i bez strasznego wysiłku udzielny. A znów z punktu widzenia prognozy współżycia łatwo powiedzieć, że najlepszy jest układ, w którym obie strony są częściowo (może niektórych dziedzinach) przynależne, nawet zależne, a częściowo (może na innych polach) udzielne. Łatwo powiedzieć, ale życie rzadko kiedy poddaje się receptom. Na marginesie wskazówka praktyczna. Dość trudno jednocześnie rozkazywać i być lubianym. Zależność od rozkazodawcy, organizatora, przełożonego budzi zwłaszcza w jednostkach o silnej potrzebie udzielności – odruch niechęci. Dlatego po pierwsze – powinien on, gdy to możliwe, unikać drażnienia tej potrzeby, choćby tylko ograniczając komendę z góry i przedstawiając własne polecenia tak, jakby były wynikiem inicjatywy wykonawców. Jeśli np. pr ojekt urządzenia własnymi siłami boiska albo świetlicy będzie pomysłem z sali, to praca nad jego realizacją pójdzie sprawniej niż w wypadku narzucenia projektu przez dyrekcję. Po drugie, kierownik powinien dbać o to, by nie dający się uniknąć u wielu pracowników niedosyt potrzeby udzielności był z nadwyżką wynagradzany przez, również wynikające z ich przynależności i zależności, zaspokojenie innych potrzeb, np. potrzeby uznania, znaczenia i sensu życia. [przypisy: myszka stawowa, nzoz gliwice, wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: myszka stawowa nzoz gliwice wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne