POTRZEBA PRZYNALEZNOSCI I UDZIELNOSCI

POTRZEBA PRZYNALEŻNOŚCI I UDZIELNOŚCI. Drewo o długich korzeniach ma ładne kwiaty i smaczne owoce. PRZYSŁOWIE KOREAŃSKIE Sam kontakt – nawet bliski – to mało. Człowiek chce przynależeć. Według niektórych neofreudystów potrzeba przynależności jest podstawowa. I tak O. Rank powiada, że lęk przed odłączeniem się od większej całości rodzi się już w chwili szoku oderwania od ciała matki i pozostaje najważniejszym motywem działania, naj zęstszą przyczyną nerwowych zaburzeń. Również według K. Horney potrzeba akceptacji przez większą całość jest – obok miłości – najważniejszą zakulisową siłą ludzkiego życia, a lęk podstawowy bierze się wprost z doświadczonych w dzieciństwie sytuacji odsunięcia, odrzucenia, izolacji. Rzeczywiście, gdy człowiek nigdzie pełnie i pełnoprawnie nie przynależy, gdy nie może odnieść się do żadnego systemu nadającego kierunek i sens jego poczynaniom, czuje się drobiną pyłu zdaną na kaprys byle pod muchu, drobiną pyłu bez własnego miejsca i bez znaczenia. Mówiąc o przynależności marny na myśli względnie trwałą więź, ale w zalążku – na najniższym szczeblu przynależność jest tym samym, co wspólna reakcja lub przelotny kontakt. W tym sensie przez moment odczuwa swą przynależność ktoś, kto razem z współwidzami żywo oklaskuje celny żart; w tym sensie chce przynależeć ktoś, kto sam wybrał się do teatry i odosobniony podczas przerw chętnie przyłącza się do towarzystwa, od którego normalnie by stronił. A z jaką radością witają się dalecy znajomi w obcym mieście – pomyślałby kto, że to przyjaciele spotykają się po długiej rozłące! Jaką wdzięczność wszyscy, choćby tylko chwilowo odosobnieni, czują do każdego, kto pomoże im włączyć się w grupę! Stąd wskazówka, że dobre samopoczucie gościa zależy w mniejszym stopniu od wykwintnych posiłków i kwiatów przy łóżku, a w daleko większym od unikania wszystkiego, co mo że wywołać w nim poczucie: ; ,jestem tu obcym ciałem. I stąd zalecenie, by ułatwiać włączanie się w zespół nowo przyjętym pracownikom. [patrz też: usg jamy brzusznej bielsko, psychoterapia zielona góra, wykaz leków dla seniorów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: psychoterapia zielona góra usg jamy brzusznej bielsko wykaz leków dla seniorów