POTRZEBA PRZYNALEZNOSCI I UDZIELNOSCI

POTRZEBA PRZYNALEŻNOŚCI I UDZIELNOŚCI. Drewo o długich korzeniach ma ładne kwiaty i smaczne owoce. PRZYSŁOWIE KOREAŃSKIE Sam kontakt – nawet bliski – to mało. Człowiek chce przynależeć. Według niektórych neofreudystów potrzeba przynależności jest podstawowa. I tak O. Rank powiada, że lęk przed odłączeniem się od większej całości rodzi się już w chwili szoku oderwania od ciała matki i pozostaje najważniejszym motywem działania, naj zęstszą przyczyną nerwowych zaburzeń. Również według K. Horney potrzeba akceptacji przez większą całość jest – obok miłości – najważniejszą zakulisową siłą ludzkiego życia, a lęk podstawowy bierze się wprost z doświadczonych w dzieciństwie sytuacji odsunięcia, odrzucenia, izolacji. Rzeczywiście, gdy człowiek nigdzie pełnie i pełnoprawnie nie przynależy, gdy nie może odnieść się do żadnego systemu nadającego kierunek i sens jego poczynaniom, czuje się drobiną pyłu zdaną na kaprys byle pod muchu, drobiną pyłu bez własnego miejsca i bez znaczenia. Mówiąc o przynależności marny na myśli względnie trwałą więź, ale w zalążku – na najniższym szczeblu przynależność jest tym samym, co wspólna reakcja lub przelotny kontakt. W tym sensie przez moment odczuwa swą przynależność ktoś, kto razem z współwidzami żywo oklaskuje celny żart; w tym sensie chce przynależeć ktoś, kto sam wybrał się do teatry i odosobniony podczas przerw chętnie przyłącza się do towarzystwa, od którego normalnie by stronił. A z jaką radością witają się dalecy znajomi w obcym mieście – pomyślałby kto, że to przyjaciele spotykają się po długiej rozłące! Jaką wdzięczność wszyscy, choćby tylko chwilowo odosobnieni, czują do każdego, kto pomoże im włączyć się w grupę! Stąd wskazówka, że dobre samopoczucie gościa zależy w mniejszym stopniu od wykwintnych posiłków i kwiatów przy łóżku, a w daleko większym od unikania wszystkiego, co mo że wywołać w nim poczucie: ; ,jestem tu obcym ciałem. I stąd zalecenie, by ułatwiać włączanie się w zespół nowo przyjętym pracownikom. [patrz też: vitreolent cena, swędzące krosty na ciele, vericaust cena ]

Tags: , ,

No Responses to “POTRZEBA PRZYNALEZNOSCI I UDZIELNOSCI”

 1. Pogue says:

  boję, że jak taki włókniak jednak może być niebezpieczny

 2. Leo says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu manicure wola[...]

 3. Spider Fuji says:

  Owoce składają się w dużej mierze z wody

 4. Nightmare King says:

  [..] Cytowany fragment: alkohol[...]

 5. Nikola says:

  Ja tam swoje wiem

 6. Adam says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu odzież bhp[...]

 7. Crash Test says:

  Chyba bierzemy te same kapsułki

Powiązane tematy z artykułem: swędzące krosty na ciele vericaust cena vitreolent cena