PIC-685

Skutki przecinania tętnic wieńcowych poza pompą i po zabiegu na tętnicy wieńcowej po 1 roku AD 5

Wstępne charakterystyki całej badanej populacji zostały już zgłoszone i są również przedstawione w Tabeli S1 w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem. Dane z rocznych obserwacji dotyczące wyników klinicznych były dostępne dla 98,7% pacjentów. Podstawowe i inne wyniki kliniczne
Rysunek 1. Rysunek 1. Krzywe Kaplana-Meiera dla pierwotnego wyniku złożonego po roku. Pierwszorzędowym rezultatem był zgon, niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego, udar niezakończony zgonem lub niewydolna nowa niewydolność nerek wymagająca dializy. Wstawka pokazuj...

Więcej »

Poznanski Osrodek Audiometryczny

Według moich wiadomości dla języka polskiego nie opracowano dotąd materiału słownego dla prób artykulacyjnych. Nie ma go jeszcze Państwowy Instytut Telekomunikacyjny. Poznański Ośrodek Audiometryczny kończy obecnie prace w tym kierunku. Próby jakkolwiek w sposób prosty pozwalają określić próg słuchowy dla mowy (50010 dobrze słyszanych i rozumianych jednostek), nie obrazują dostatecznie mechanizmu rozumienia mowy, jako całości przez kogoś z zaburzeniami słuchowymi, a to dlatego, że jednostkami próbnymi, którymi posługują się te próby, są wyrazy na ogół łatwe do ...

Więcej »

Zamknięcie otworu patentowego Ovale kontra terapia medyczna po udarach kryptogennych AD 2

Protokół jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu, a treść tego raportu zgadza się z protokołem badania. Badanie przeprowadzono w 69 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym, dostępna na stronie internetowej). Badanie zostało zatwierdzone przez instytutową komisję ds. Przeglądu w każdym miejscu i wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Badanie zostało zaprojektowane przez sponsora (St. Jude Medical) i doradców lekarzy w porozumieniu z FDA (Food and Drug Administration). Sponsor wybrał i monitorował w...

Więcej »

Wrodzony zespół defektów neutrofilów związany z mutacjami w VPS45 AD 6

Na te funkcje wpływają procesy egzocytozy i endocytozy, które również regulują internalizację składników odżywczych i patogenów, sygnalizację wewnątrzkomórkową i recykling białek błonowych. Upośledzony transport błony występuje w przypadkach niedoboru AP3B1 4 i niedoboru LAMTOR2 (p14), 5 powodując zaburzenia czynności melanocytów (hipopigmentacja) i infekcje spowodowane neutropenią. Jeden krytyczny składnik szlaku endocytowego w neutrofilach obejmuje wakuolarne sortowanie białek (VPS) .6 Białka biorące udział w sortowaniu wakuolarnym są wymagane do handlu endosomal...

Więcej »
751#ucisk w nosie , #ćwiczenia na wewnętrzne mięśnie ud , #kaszel i ból pleców , #czy jabłka odchudzają , #sylveco rossmann , #apteka jaśminowa połaniec , #sennik cieknąca woda , #garnki filipiak opinie , #tabletki na zatrzymanie wody , #dieta po operacji żołądka ,