Lewe oskrzele glówne oddaje najpierw oskrzele lewego górnego plata

Odchylenie prawego oskrzela głównego wynosi około 25°, odchylenie lewego głównego oskrzela wynosi około 75°. Pień prawego oskrzela głównego oddaje : trzy rozgałęzienia: oskrzele górnego płata, oskrzele środkowego płata i oskrzele dolnego płata. Lewe oskrzele główne oddaje najpierw oskrzele lewego górnego płata, a następnie ciągnie się ku dołowi jako oskrzele lewego dolnego płata Rozgałęzienia tych oskrzeli płatowych można nazwać oskrzelami odcinkowymi lub segmentowymi, a odpowiadające im części płatów płucnych odcinkami oskrzelowo-płucnymi (segentum broncho-pulmonae). Górny prawy płat dzieli się na trzy odcinki główne zwane: 1) wierzchołkowy (apicalis), 2) tylny ( posterior) i 3) przedni (anterior). Płat środkowy dzieli się na odcinek 4) boczny (lateralis) i 5) przyśrodkowy (medialis). Dolny zaś na pięć: ó) wierzchołkowy (apicalis), 7) sercowy przyśrodkowo-podstawowy (medialis-basalis), 8) przednio-podstawowy (ańterior basalis), 9) boczno-podstawowy (lateralis basalis), 10) tylno-podstawowy ( posterior basalis). [więcej w: stomatolog, skierowanie do poradni specjalistycznej wzór, myszka stawowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: myszka stawowa skierowanie do poradni specjalistycznej wzór stomatolog