Dokladne badanie sluchu winno odnotowac wskaznik glosowy

W przypadkach, w których mowa potoczna jest wyraźnie dużo lepiej słyszana niż szept, należy przypuszczać możliwość schorzenia narządu percepcyjnego, a więc upośledzenie percepcji tonów wysokich, ponieważ wartości akustyczne szeptu zajmują wyższe oktawy; skali, aniżeli wartości mowy zwykłej. Dokładne badanie słuchu winno odnotować wskaźnik głosowy (Gradenigo) tzn. stosunek ostrości słuchu dla mowy do ostrości słuchu dla szeptu. Wskaźnik ten (w) ma wartość zbliżającą się do jedności w przypadkach zaburzeń w przewodzeniu i zmniejsza się do i/io, a nawet więcej, aż do 1/50 w przypadkach głuchoty błędnikowej. Do celów sądowo-lekarskich określamy nie tylko odległości słyszenia mowy potocznej (V) lub szeptu (v) dla poszczególnych uszu, ale przede wszystkim staramy się oznaczyć odległość słyszenia ( anditus) dla obu uszu równocześnie (i bez zawiązania oczu) mowy potocznej, ponieważ ona tylko jest fizjologicznym sposobem porozumiewania się w życiu codziennym. Na podstawie wyników badania szeptem rozróżnia się 3 stopnie głuchoty: I głuchota lekka (4 – ó m słyszenia szeptu) II głuchota średnia (1 – 4 m) III głuchota ciężka (poniżej 1 m). Jest to podział bardzo ogólnikowy, pożyteczny jednak w ocenie utraty słuchu do celów sądowych, które niejednokrotnie przeprowadzać musi lekarz-praktyk. [przypisy: szpik kostny dawca, pediatra do domu warszawa, nzoz gliwice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nzoz gliwice pediatra do domu warszawa szpik kostny dawca