Czyje dane są w każdym razie Czy perspektywa pacjenta może przyspieszyć debatę o udostępnianiu danych cd

Pacjenci muszą ujawniać dane osobowe, aby uzyskać pomoc, a pomoc ta jest zwykle oparta na wiedzy uzyskanej z doświadczeń poprzednich pacjentów, którzy ujawnili dane osobowe. Pacjenci chcą jednak, aby ich dane były wykorzystywane w sposób odpowiedzialny, więc pytanie brzmi: kto powinien kontrolować, w jaki sposób dane są rozpowszechniane i wykorzystywane przez innych. Pacjenci sami. Lekarze i badacze. Instytucje badawcze lub rządy. Tradycyjnie lekarze gromadzili i chronili informacje zdrowotne pacjentów. Ponieważ opieka zdrowotna stała się bardziej złożona, a informacje były dzielone pomiędzy lekarzami i innymi pracownikami służby zdrowia, między instytucjami, a czasami między krajami, ramy prawne i etyczne zapewniające, że informacje te stają się coraz bardziej złożone. Ponadto przepisy różnią się w zależności od kraju. Ta złożoność i zmienność utrudniają dzielenie się danymi pacjentów, zarówno z badań klinicznych, jak i elektronicznych kart zdrowia.
W Stanach Zjednoczonych, na przykład, w przypadku braku konkretnego języka przeciwnego w dokumentach świadomej zgody, uczestnicy badania nie muszą udzielać konkretnych zezwoleń na ich zidentyfiko- wane dane, które mogą być wykorzystane przez innych badaczy. Rzeczywiście, sądy orzekły, że nawet biospecimeny nie należą do pacjentów. Wydaje się, że Europa zmierza w przeciwnym kierunku – wymagając wyraźnej zgody na ponowne wykorzystanie danych lub udostępnianie danych i umożliwiając pacjentom wycofanie zgody w dowolnym czasie. Oczekuje się, że odpowiednie prawodawstwo zostanie wzmocnione w przyszłym roku.3 Inne regiony będą miały własne obawy i priorytety, ale wydaje się mało prawdopodobne, aby wiele osób zmusiło lub zachęciło ich do rezygnacji z własnych danych klinicznych, jeśli uczestniczą w badaniach.
Być może rozwiązaniem problemu walki z udostępnianiem danych jest przenoszenie własności i kontroli danych na poszczególnych pacjentów na całym świecie. To, jak taka polityka mogłaby wyglądać w praktyce, pozostaje niejasne, ale obecna technologia ułatwia pozostawanie w kontakcie z uczestnikami badania i uzyskanie ich nowej zgody, a formularze dynamicznej zgody są opracowywane i testowane4. Uznanie danych z badań klinicznych za własność każdy pacjent może uprościć dyskusję o dzieleniu się danymi: pacjent dzieli się najpierw badaniami klinicznymi, a następnie, jeśli tego chce, z naukowcami zajmującymi się danymi.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne pod adresem.
Ten artykuł został opublikowany 26 kwietnia 2017 r. O godzinie.
Author Affiliations
Dr Haug jest międzynarodowym korespondentem czasopisma.

Materiał uzupełniający
Referencje (4)
1. Sara. Nie cierpliwy, ale cierpliwy (http://www.riggare.se/).

2. Shuster E. Pięćdziesiąt lat później: znaczenie kodeksu norymberskiego. N Engl J Med 1997; 337: 1436-1440
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
3. Komisja Europejska. Ochrona danych osobowych (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/).

4. Budin-Lj.sne I, Teare HJA, Kaye J, i in. Dynamiczna zgoda: potencjalne rozwiązanie niektórych wyzwań współczesnych badań biomedycznych. BMC Med Ethics 2017; 18: 4-4
Crossref Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (6)
Zamknij Cytowanie artykułów
Uprawnienia
Ryciny / Media
Wywiad audio
Wywiad z dr Jeffrey Drazen o wyzwaniu analizy danych i szczycie oraz nowej polityce udostępniania danych ICMJE. (9:24) Pobierz
[patrz też: vitreolent cena, tabcin skład, vericaust cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Czyje dane są w każdym razie Czy perspektywa pacjenta może przyspieszyć debatę o udostępnianiu danych cd”

 1. Maksymilian says:

  Nie ufam lekarzom

 2. Dancing Madman says:

  [..] Cytowany fragment: kancelaria odszkodowania Lublin[...]

 3. Wojciech says:

  U mnie szybko udalo sie wrocic do normalnego funkcjonowania

 4. Florian says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Icoone Wrocław[...]

 5. Artur says:

  Ja wole sie przebadac co roku

Powiązane tematy z artykułem: tabcin skład vericaust cena vitreolent cena