Audiometr

Audiometr taki został wyskalowany na podstawie średniej wielu pomiarów na osobnikach o prawidłowym słuchu. Próg rozumienia mowy dla luźnych słów dwusylabowych u ludzi z dobrym słuchem jest na poziomie 22 db, tzn. , że przy zastosowaniu próby amerykańskiej nr 9 50% słów dwusylabowych (o równym natężeniu obu sylab) przeciętne prawidłowe ucho słyszy i rozumie przy 22 db powyżej ciśnienia progowego (0,0002 dyny na cms). Zależność liczby zrozumianych słów od siły głosu, z jaką są one podawane do ucha normalnego, przedstawia krzywa pierwsza od strony lewej. Przesunięcie tej krzywej w stronę prawą wykresu oznacza stratę słuchu dla mowy. Wielkość tej straty odczytuje się na skali znajdującej się w połowie wysokości wykresu Badania grupowe (np. w szkole) mające za zadanie wydzielenie osób z upośledzonym słuchem z dużej grupy można przeprowadzić za pomocą audiometru grupowego o bardzo prostej konstrukcji. [więcej w: szpik kostny dawca, skierowanie do poradni specjalistycznej wzór, nzoz gliwice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nzoz gliwice skierowanie do poradni specjalistycznej wzór szpik kostny dawca