ATRAKCYJNOSC GRUPY

ATRAKCYJNOSĆ GRUPY. Zważywszy jak potężne jest oddziaływanie grupy na postawy, myśli, czucia i. . . przyszłość młodego człowieka, musi wyłonić się pytanie, co sprawia, że jeden chce przynależeć do grupy typu X inny do Y, a jeszcze inny do Z . . Odpowiedź jest w zasadzie prosta: człowiek grawituje ku tym (będącym w jego zasięgu) grupom, które – jak mu się zdaje zaspokoją jego silne, a wygłodzone potrzeby, nie utrudniając mu nadto zaspokojenia innych: W tym świetle można by analizować atrakcyjność grup czy organizacji pamiętając przy tym, iż: a) przynależność do małych grup jest ściślejsza i bardziej zadowalająca niż przynależność do dużych; b) poczucie przynależności do mniejszej grupy w ramach większej często przesądza o poczuciu przynależności do większej. Następnie taka analiza uwzględniałaby możliwość zaspokajania przez grupę czy organizację następujących potrzeb: 1) kontaktów, i to cennych, bo wynikających ze wsp lnego zaangażowania; 2) poznawania ludzi i zagadnień, rozszerzania zakresu doświadczeń; 3) bezpieczeństwa – poczucia siły, jaką daje członkostwo; 4) aktywności, próbowania i ćwiczenia swoich sił, rozwijania umiejętności uzgadniania stanowisk, planowania i realizacji projektów (54 proc. młodych ludzi zapytanych, czym kierowali się wstępując do organizacji, odpowiadało: potrzebą działania (A. Pawłowska, Sztandar Młodych 6. VIII. 1960); 5) zwracania na siebie uwagi, zdobywania znaczenia i uznania; 6) sensu życia – każdy bowiem zespół wytwarza lub umacnia jakieś, kategorie moralne (lub inne, niezupełnie moralne) i prawie każda działalność posiada właściwości wciągające. Analiza, o której mowa, musiałaby również brać pod uwagę, że przynależność do jednej grupy może utrudnić pożądane należenie do innej; że każda przynależność utrudnia lub uniemożliwia zaspokojenie niektórych potrzeb, a to z powodu wymogów czasowych lub kon fliktowych kryteriów postępowania i sądów. [patrz też: dyżury aptek radomsko, badania w ciąży nfz, pediatra do domu warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania w ciąży nfz dyżury aptek radomsko pediatra do domu warszawa